Prostor nakladatelství - i zde najdete kvalitní knihy

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristien Hemmerechtsová

 
Kristien Hemmerechtsová

Kristien Hemmerechtsová se narodila 27. 8. 1955 v Bruselu. Studovala germanistiku na univerzitě v Bruselu a v Lovani, později literární vědu v Amsterodamu. Se svým prvním manželem se odstěhovala do Londýna, kde v roce 1986 debutovala třemi anglicky psanými povídkami. Její život i tvorbu ovlivnila rodinná tragédie - v roce 1983 a 1984 ztratila dvě děti, chlapečky, kteří oba zemřeli na syndrom náhlého úmrtí kojence. Rozpadlo se jí manželství. S první dcerou Kathy se vrátila do Belgie, kde se věnuje psaní a působí jako lektorka literatury a literární teorie na několika univerzitách a vysokých školách (Brusel, Lovaň, Antverpy).

V roce 1992 se provdala za známého vlámského spisovatele a básníka Hermana de Conincka, který v roce 1997 náhle zemřel na ulici v Lisabonu na srdeční infarkt. Po jeho smrti vydala Hemmerechtsová knihu Taal zonder mij (Řeč beze mne). Dnes žije v Antverpách.

Kristien Hemmerechtsová se od počátku zabývá ženskou tematikou v literatuře, některé její přednášky a odborné stati jsou věnovány feministické literární teorii. Jejími literárními hrdinkami jsou většinou ženy, které se musejí vypořádávat s tvrdými ranami osudu - ztráta nejbližších, nemoc, bolest, zrada, nepochopení. Někdy je jí vyčítáno, že je její styl příliš chmurný, čemuž se však s přihlédnutím k jejím životním zkušenostem nelze zas až tolik divit.

Jedná se o značně viditelnou a populární postavu vlámské literární scény. Vystupuje v rozhlase i v televizi, novináři s ní často dělají rozhovory, aktivně se účastní mnoha literárních festivalů ve Flandrech. Její díla byla přeložena do angličtiny, němčiny, francouzštiny, bulharštiny, maďarštiny a dnes se s nimi mohou začít seznamovat i čeští čtenáři. Za svou práci byla Kristien Hemmerechtsová oceněna několika literárními cenami, např. roku 1993 cenou Franse Kellendonka za celé dílo.

 
Vydané knihy
 
 
 
 

       

made in
 
Sběratelům