Prostor nakladatelství - i zde najdete kvalitní knihy

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Andrlová

 
Johanna Andrlová

Johanna Andrlová (26. 9. 1946) se narodila na soutoku Divoké a TichéOrlice. Snad odtud její vzpurná neústupnost, hrbolaté klopýtání přesbalvany metafor a troufalá proplouvání peřejemi souvětí, aby náhlepřekvapila smírným spočinutím v tišině slov s tklivými odlesky světelna hladině duše. Má jasno ve své dřině, avšak louská ořechy na hlaváchsvých přátel.

 
Vydané knihy
 
 
 
 

       

made in
 
Sběratelům